ALGEMEEN

Type Visum Bezoek - Toeristich Prijs EUR 50
Datum van Aankomst: Datum van Vertrek:

PASPOORT INFORMATIE

Paspoort Nummer: Plaats van Aangifte
Datum van Aangifte Geldig tot

PERSOONGEGEVENS

Familienaam Voornaamen
Geslacht Man Vrouw Burgerlijke Staat Ongehuwd Gehuwd
Geboorteplaats Geboortedatum
Nationaliteit Telephonenummer
Adres Postcode
Plaats
Beroep
Naam van Bedrijf / Instantie Adres
Postcode Plaats
Land Telephonenummer

VOOR BEZOEK DOELEINDEN

Doel van Bezoek

DIVERSEN

Bent u ooit in Indonesie gewest ? Yes No
Heeft u reisdocumenten van andere landen in uw bezit? Yes No
Heeft u ooit een Indonesisch visum gekregen ? Yes No
Heeft u ooit een bevel tot uitwijzing van Indonesie gekregen ? Yes No
Heeft u ooit een wetsovertreding begaan ? (strafregister) Yes No